Nowenna Pompejańska

Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma.Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. Bartola Longa. Nowenna pompejańska jest to nowenna różańcowa ? przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą. Jeśli potrzebujesz pomocy ? módl się tą nowenną! Zaproś do tej modlitwy innych! Podziel się otrzymanymi łaskami!

Jak odmawiać nowennę pompejańską?

Odmawiamy ją przez 54 dni i dzieli się na dwie części po 27 dni.

Nazywamy je częścią błagalną i dziękczynną.

Aby się nie pogubić, warto zaznaczyć sobie w kalendarzu dni trwania nowenny datę rozpoczęcia i zakończenia.

Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie wymieniamy listy intencji, ale jedną, najlepiej precyzyjną i konkretną prośbę lub intencję.

Można także założyć słuchawki i pogrążyć się w modlitwie z cudowną muzyką w tle.

Część Błagalna 27 dni odmawiamy:

Część Dziękczynna 27 dni odmawiamy:

Na krzyżyku:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Na pierwszym koraliku:

Ojcze Nasz….

kolejne 3 koraliki:

3xZdrowaś Maryja

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu….

ten  Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego w intencji….

tajemnica radosna

Zwiastowanie Najświetszej Maryji Pany

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Nawiedzenie Sw. Elżbiety

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Narodzenie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Ofiarowanie Jezusa w światyni

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Odnalezienie Jezusa w Świątyni

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Więc nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen

3x   KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ? MÓDL SIĘ ZA NAMI.

ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego w intencji….

Tajemnica bolesna

Modlitwa w Ogrojcu

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Biczowanie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Cierniem ukoronowanie

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Dźwiganie krzyża

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Śmierć na krzyżu

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen

3x KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  MÓDL SIĘ ZA NAMI

ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego w intencji….

Tajemnica chwalebna:

Zmartwych wstanie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Wniebowstapienie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Zesłanie Ducha Swiętego

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Wniebowziecie najświętszej Maryji Panny

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

3x KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  MÓDL SIĘ ZA NAMI

To odmawiamy codziennie przez 27 dni. Sporo wiem ale naprawdę moc jest ogromna.


   Część Dziękczynna Kolejne 27 Dni

Na krzyżyku:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Na pierwszym koraliku:

Ojcze Nasz….

kolejne 3 koraliki:

3xZdrowaś Maryja

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu….

ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego w intencji….

tajemnica radosna

Zwiastowanie Najświetszej Maryji Pany

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Nawiedzenie Sw. Elżbiety

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Narodzenie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu .

Ofiarowanie Jezusa w światyni

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu.

Odnalezienie Jezusa w Świątyni

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu .

?Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie ? ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja ? grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

3x KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ? MÓDL SIĘ ZA NAMI?.

ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego w intencji….

Tajemnica bolesna

Modlitwa w Ogrojcu

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Biczowanie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Cierniem ukoronowanie

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Dźwiganie krzyża

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Śmierć na krzyżu

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości Moje całe życie poświęcam Tobie  ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja  grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

3x KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ? MÓDL SIĘ ZA NAMI.

ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego w intencji….

tajemnica chwalebna:

Zmartwych wstanie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Wniebowstapienie Jezusa

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Zesłanie Ducha Swiętego

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Wniebowzięcie najświętszej Maryji Panny

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

ojcze nasz…

10x zdrowaś Maryja

chwała Ojcu 

Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości Moje całe życie poświęcam Tobie  ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja  grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

3x KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO  MÓDL SIĘ ZA NAMI

Jedna odpowiedź do “Nowenna Pompejańska”

  1. Z powodu licznych ataków wirusami internetowymi nie udostępniam postów – wpisów z linkami. Proszę o zrozumienie Pozdrawiam Administrator

Możliwość komentowania jest wyłączona.